Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Play by the rules


Upward is een club waar we elkaar in goede sfeer en gezelligheid ontmoeten. En om dat te kunnen blijven doen, vragen we iedereen om zich aan deze regels te houden:


  1. Ik gedraag me sportief op en langs het veld
  2. Ik respecteer elke beslissing van de scheidsrechter
  3. Mijn team kan op me rekenen
  4. Ik fluit mijn wedstrijden
  5. Ik houd de club netjes

Ontplooiing

Upward is Arnhems grootste hockeyclub waar elke speler op zijn/haar niveau kan hockeyen en zich kan ontwikkelen


Prestatie

Upward streeft voor al haar teams naar een uitdagend competitieniveau, jaarlijks op maat afgestemd met de KNHB


Plezier

Upward faciliteert goede en plezierige omstandigheden voor al haar teams


Sportief

Upward werkt actief aan een veilig sportklimaat, zowel fysiek als in de zin van sportiviteit & respect, samengevat als:


Verenigen

Upward geeft ruime- en gepaste aandacht aan al haar vrijwilligers, betaalde krachten en sponsors en stimuleert positieve betrokkenheid van ouders


Voor hockeyen geldt 'jong geleerd, oud gedaan', dus kom erbij!


Spelregels

Voor de actuele spelregels kun je terecht op de website van de KNHB. Klik hier.


Taken teams 

Voor teams in de eerste speelronde op een dag: vlaggen op de velden zetten, evt. doelnetten ophangen, jeugddoelen opruimen.


Voor teams in de laatste speelronde: vlaggen opruimen; zwerfvuil, vergeten kleding en andere materialen meenemen, afvalbakken legen.


Na elke training: jeugddoelen opruimen, hockeydoelen terug op hun plek, zwerfvuil, vergeten kleding en andere materialen meenemen, geleende hesjes en andere materialen terugbrengen naar hun plek in het hok onderaan de trap.


Rijden van de jeugdleden 

Bij Upward wordt het als vanzelfsprekend beschouwd dat ouders bij toerbeurt rijdienst hebben voor het team van hun kind. In een auto dienen niet meer kinderen te worden vervoerd dan wettelijk is toegestaan.