Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

Sponsorbeleid

 

Sportsponsoring: sympathieke dynamiek

 

Sportsponsoring is een zeer ‘sympathiek’ instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u in staat om uw bedrijfsnaam, product, of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van uw favoriete sportclub, of team.

 

"Give to get”

 

Het sponsorbeleid van Upward beoogt een samenwerking waarbij zowel u als Upward voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen, meer met u doen dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of indien nodig ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties die u van ons mag verwachten.
    

Verenigingsbeleid = sponsorbeleid

 

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor Upward is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele hockeyclub. Sterker nog, het verenigingsbeleid = het sponsorbeleid. Met andere woorden: de keuzes die zijn gemaakt binnen het verenigingsbeleid vormen het uitgangspunt voor de sponsormogelijkheden binnen de club. Zo streven we er bijvoorbeeld voortdurend naar om het ‘clubkader’ (trainers, coaches, enzovoort) te verbeteren door opleiding, coaching en begeleiding. Maar ook tastbare zaken zoals een verzorgde, moderne accommodatie worden mede betaald uit sponsorgelden. De sponsorresultaten zijn dus direct zichtbaar. Niet alleen in de ontwikkeling van de club, maar vooral ‘fysiek’ in de vorm van communicatie-uitingen in en om de velden en het clubhuis. 

Ten aanzien van sponsoring/reclame, conformeert Upward zich aan de geldende regelgeving volgens het media besluit en of de sponsorregels van de KNHB. In alle overige gevallen gelden onderstaande regels. In gevallen waar deze regels niet in voorzien of onvoldoende helderheid verschaffen zal de sponsorcommissie adviseren, het bestuur zal uiteindelijk bepalen hoe om te gaan met de voorliggende situatie.Upward Sponsorpakketten

 

Sponsorpakketten

Goud

Zilver

Brons

Veld 1

Doek 9 meter

Doek 5 meter

Bord 3 meter

Veld 2 (Hoofdveld)

Doek 9 meter

Bord 6 meter

Bord 3 meter

Veld 3

Bord 9 meter

Bord 6 meter

Bord 3 meter

Veld 4

Bord 9 meter

Bord 6 meter

Bord 3 meter

 

 

 

 

Kosten

 €          5.500,00

 €          3000,00

 1500,00

Upward biedt:

 

 

 

Foto van uw bedrijf in clubhuis

x

 

 

Vermelding op de website

x

x

x

Vermelding op de Lisa app

x

x

x

Vermelding op social media

x

x

x

Uitnodiging sonsor events

x

x

x

Lid van de businessclub

 

 

 

Reclameborden/reclamedoeken langs het veld

Aan de hekken om de velden kunnen reclameborden met een maximale hoogte van 0,74 meter worden geplaatst. De lengte van het reclamebord wordt in overleg bepaald. Er gelden verschillende tarieven voor het hoofdveld en de overige velden. De sponsorcommissie bepaalt op welke velden alleen reclameborden mogen hangen en op welke velden ook reclamezeilen mogen hangen.

Reclameschermen langs het veld

Langs een aantal velden is het mogelijk om een groot reclamescherm op te hangen aan de korte zijde van het veld.

Prijs per bord

3 meter

6 meter

9 meter

Veld 1

495

880

1100

Veld 2 (Hoofdveld)

550

990

1210

Veld 3

495

880

1100

Veld 4

275

550

825

Prijs per doek

enkelzijdig  doek 1,3X 5 m

Dubbelzijdig doek 0,75 X 5

groot doek

Veld 1

1100

 

2200

Veld 2 (Hoofdveld)

 

1210

3300

Veld 3

 

 

2200

Veld 4

 

 

 

 

Slagplanken van het doel

Reclame op de binnenkant van de zij- en achterplank van de goals kan ook mits de te bedrukken oppervlakte 5 cm van de buitenrand af ligt, de achtergrond donker is en de belettering niet wit of geel is.

Dug out Reclame

Ook bieden wij de mogelijkheid voor reclame-uitingen op de Dug Out.

 

 

 

 

Dug out reklame

 

Veld 1

1100

Veld 2 (Hoofdveld)

1375

Veld 3

1100

Veld 4

440

 

Team(kleding)sponsoring

Natuurlijk is het ook mogelijk om uw bedrijfsnaam te verbinden aan de kleding van een of meerdere teams. Het sponsoren van een aantal teams (Dames en Heren 1 en top-jeugd) van Upward is beperkt mogelijk en wordt bepaald in overleg met de sponsorcommissie. De overige teams kunnen natuurlijk ook gesponsord worden. Hierbij geldt wel dat de sponsor eerst moet worden aangemeld bij de sponsorcommissie. Dit om conflicterende sponsorbelangen of lopende afspraken over bijvoorbeeld exclusiviteit te kunnen waarborgen.

Kledingsponsoring

prijs per jaar

contractduur

Shirtreklame H1 en D1

5000

3 jaar

Shirtreklame eerstelijnteams

10000

3 jaar

overige teams

250

1 jaar

Voor sponsors van alle teams en (groepen) vrijwilligers gelden de volgende spelregels zodat zowel de belangen van Upward als die van de sponsor optimaal worden gediend:

  • Met betrekking tot sponsoruitingen op het wedstrijdtenue gelden strikte regels en richtlijnen die in het Upward-kledingbeleid te vinden zijn.
  • Contacten tussen sponsors en de vereniging lopen altijd via de sponsorcommissie. Dit neemt niet weg dat ook door leden sponsors bij de sponsorcommissie aangedragen kunnen worden.
  • De sponsor betaalt de kleding en de drukkosten van het bedrijfslogo en eventueel het rugnummer.
  • De kleding wordt door de sponsor aan het totale team ter beschikking gesteld en nooit aan een individu. Dit houdt in dat de kleding ook bij het team dient te blijven. De coaches of aanvoerders zorgen ervoordat bij de aanvang van het nieuwe seizoen alle teamleden in het bezit komen van de pakken en/of shirts. In het geval van maatwijzigingen bij m.n. jeugdteams kan besloten worden, door sponsor en sponsorcommissie, dat de gehele set kleding aan een ander team ter beschikking wordt gesteld. De coaches of aanvoerders zijn gedurende de looptijd van het contract verantwoordelijk voor de kleding en het normaal gebruik hiervan door teamleden tijdens verenigingsactiviteiten. Voor kleine reparaties draagt men zelf zorg.

 

Overige Sponsormogelijkheden/Maatwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor Upward

shirtsponsoring alle eerste lijn teams

mouwsponsoring alle shirts

reklame bord 36x0,75 meter hoofdveld

maxi scherm achter het doel

zendtijd en vermelding tijdens sponsorevents

vermelding website

vermelding Lisa app

vermelding op social media

uitnodiging sponsor events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige sponsor mogelijkheden

Koffiebekers

Bierviltjes

Slagplanken van het doel

Voor alle vormen van reclame en sponsoring geldt dat informatie over mogelijkheden, tarieven, beschikbaarheid, grootte en dergelijke bij de sponsorcommissie kan worden opgevraagd.

 

Graag gaan wij met u in gesprek over alternatieve wijzen van sponsoring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sponsoren in goederen of het sponsoren van events. Er is veel mogelijk!

Als u Upward een warm hart toedraagt en de club graag via sponsoring wil ondersteunen, kunt u altijd mailen naar sponsor@upward.nl.

Uiteraard kunt u ons ook mailen wanneer u meer informatie wenst over de diverse manieren van sponsoring.

Genoemde bedragen zijn exclusief btw indien van toepassing en exclusief de eenmalige kosten van belettering en maken van de borden en doeken

 


Voor meer informatie, mail naar de sponsorcommissie sponsor@upward.nl